OLTC Ready
 • NIEUWS
 • Richtlijnen tennissen bij Ready

Richtlijnen tennissen bij Ready

Allereerst wil ik graag een mijn compliment uitspreken over het gedrag van onze leden. Enerzijds doordat zowel junioren als senioren zich (zo goed mogelijk) aan de regels en protocollen op onze club houden. Anderzijds omdat onze leden zich uiterst solidair opstellen. Ruim 99,5% van onze leden heeft aan zijn/haar contributieverplichtingen voldaan. Grote dank daarvoor en het geeft aan dat we een prachtige club hebben!

Zoals bekend heeft het kabinet 6 mei de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Wij als vereniging volgen de meer specifiekere richtlijnen fase 2 van de KNLTB. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, dat is samengesteld door NOC*NSF, en dus meer van toepassing op onze vereniging. Wij hebben inmiddels akkoord van de gemeente om deze richtlijnen ook daadwerkelijk door te voeren.

RICHTLIJNEN OLTC READY

Om het sporten op ons tennispark te kunnen realiseren,
willen wij u vragen de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Het park is alleen toegankelijk voor spelers die een baan hebben gereserveerd, trainers en toezichthouders van de vereniging. Bezoekers of ouders zijn nu nog niet welkom;
 • Blijf thuis bij een van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of koorts;
 • Een baan reserveren kan uitsluitend worden gedaan door leden en alleen via de KNLTB-clubapp. Leden die de contributie nog niet hebben betaald hebben géén toegang, en staan geblokkeerd in het reserveringssysteem;
 • Geef elkaar de ruimte, minimaal 1,5 meter, er is op het terrein voldoende ruimte om elkaar te ontwijken;
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van uw geplande tennispartij;
 • De kleedkamers zijn gesloten evenals de kantine en het terras. De toiletten zijn geopend doch adviseren we om zoveel mogelijk voor je geplande partij thuis naar het toilet te gaan. Kom daarom in sportkleding naar de baan en neem water mee;
 • Ontsmet je handen altijd voordat je de baan opgaat;
 • Baanhuur voor niet leden is de komende tijd niet mogelijk.
 • Het gebruik van de scoreborden is niet toegestaan. Deze zijn daarom niet geplaatst;
 • Na afloop van de tennispartij graag direct het sportpark verlaten.

JEUGD

Trainen bij Approach

 • Ouders zetten de kinderen af bij de ingang of op de parkeerplaats, en de trainer haalt de kinderen daar op;
 • Ouders en bezoekers zijn helaas voorlopig nog niet welkom op de accommodatie, dus Kiss&Ride;
 • Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximaal aantal leerlingen per baan;
 • Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan;

 Vrij tennis

 • Vrij spelen voor de jeugd kan alleen tijdens de tijden dat Mike Luttikhuis aanwezig is. Mike is Corona toezichthouder van onze vereniging en als zodanig ook gemeld bij de Gemeente Oldenzaal. Bas Huijsmans is Corona Coördinator;
 • Jeugd tot en met 12 jaar mag alleen vrij spelen bij aanwezigheid van een toezichthouder van de vereniging. Voor deze groep geldt geen maximaal aantal spelers per baan;
 • Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag alleen vrij spelen bij aanwezigheid van een toezichthouder van de vereniging. Hierbij geldt een maximaal van 4 spelers per tennisbaan

SENIOREN

Trainen bij Approach

 • Tennisschool Approach heeft inmiddels al haar leerlingen per e-mail geïnformeerd over het lesprogramma;
 • De Trainer is leidend voor de organisatie;
 • De banen voor de trainingen zijn gereserveerd in het afhangsysteem;

Vrij tennis

 • Vrij spelen is alleen mogelijk nadat een baan is gereserveerd via de KNLTB app. (zie instructies hieronder);
 • Volwassenen kunnen alleen een baan reserveren voor enkelspel. Dubbelspel is alleen mogelijk met een partner uit hetzelfde huishouden, samenwonend onder één dak. Praktisch betekent dit dat aan één zijde van het net een koppel staat uit één huishouden, samenwonend onder één dak;
 • Voor een enkelspel is 45 minuten gereserveerd in het systeem en voor dubbel 60 minuten. We doen een beroep op iedereen om pas na het spelen weer een nieuwe reservering te maken, zodat u niet de baan te veel blokkeert voor andere leden. Kunt u onverhoopt toch niet komen, haal uw reservering dan uit het systeem en wees hierin solidair. We verwachten na een te lange winterpauze dat onze leden echt graag willen tennissen. Laten we dit maximaal faciliteren en ons coulant opstellen;
 • Ga niet eerder de baan op voordat de voorgaande partij is afgelopen en de spelers de baan hebben verlaten;
 • Geef geen high fives;
 • Wissel van baanhelft met de klok mee;
 • Doordraaien met wachtende spelers op de baan, of de baan ernaast is helaas niet toegestaan.

We hopen hiermee u de gelegenheid te bieden om eindelijk weer de rackets te gebruiken en onze prachtig park te bezoeken. We zijn met veel vrijwilligers druk geweest om alles gereed te  krijgen en u maximaal te faciliteren.

We denken inmiddels na om na 1 juni een vorm van interne competitie op te zetten zoals de FTO dit ook organiseert. We hopen u zo spoedig mogelijk te informeren.
 
Wees solidair, blijf gezond.
We wensen u veel tennisplezier.
 
 Met vriendelijke groet
Koen Groenewold
Voorzitter

 

e-max.it: your social media marketing partner

Laatste 10 toegevoegde foto's

met dank aan onze sponsoren

 • Kock en van Benthem
 • Cést Ciel sponsor van OLTC Ready
 • letterpret
 • BrusseMasselink logo
 • logo
 • Heerze Nieland
 • Wilmersberg
 • shelter storage
 • Co Ondernemers website 01
 • Siers Groep Logo Ready
 • logo raedthuys RGB
 • Dierenziekenhuis Oldenzaal - sponsor van OLTC Ready
 • Atelier SasNzo
 • Multimate

Oldenzaalse Lawn Tennis Club Ready

Haerstraat 145
7573 PA  Oldenzaal
Telefoon: 0541-513038
Secretariaat: secretariaat@oltcready.nl
 
 

CLUBSPONSOR:      JEUGDSPONSOR:
Siers Groep is hoofdsponsor van OLTC Ready Rabobank