OLTC Ready
 • NIEUWS

Richtlijnen tennissen bij Ready

Allereerst wil ik graag een mijn compliment uitspreken over het gedrag van onze leden. Enerzijds doordat zowel junioren als senioren zich (zo goed mogelijk) aan de regels en protocollen op onze club houden. Anderzijds omdat onze leden zich uiterst solidair opstellen. Ruim 99,5% van onze leden heeft aan zijn/haar contributieverplichtingen voldaan. Grote dank daarvoor en het geeft aan dat we een prachtige club hebben!

Zoals bekend heeft het kabinet 6 mei de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Wij als vereniging volgen de meer specifiekere richtlijnen fase 2 van de KNLTB. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, dat is samengesteld door NOC*NSF, en dus meer van toepassing op onze vereniging. Wij hebben inmiddels akkoord van de gemeente om deze richtlijnen ook daadwerkelijk door te voeren.

RICHTLIJNEN OLTC READY

Om het sporten op ons tennispark te kunnen realiseren,
willen wij u vragen de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Het park is alleen toegankelijk voor spelers die een baan hebben gereserveerd, trainers en toezichthouders van de vereniging. Bezoekers of ouders zijn nu nog niet welkom;
 • Blijf thuis bij een van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of koorts;
 • Een baan reserveren kan uitsluitend worden gedaan door leden en alleen via de KNLTB-clubapp. Leden die de contributie nog niet hebben betaald hebben géén toegang, en staan geblokkeerd in het reserveringssysteem;
 • Geef elkaar de ruimte, minimaal 1,5 meter, er is op het terrein voldoende ruimte om elkaar te ontwijken;
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van uw geplande tennispartij;
 • De kleedkamers zijn gesloten evenals de kantine en het terras. De toiletten zijn geopend doch adviseren we om zoveel mogelijk voor je geplande partij thuis naar het toilet te gaan. Kom daarom in sportkleding naar de baan en neem water mee;
 • Ontsmet je handen altijd voordat je de baan opgaat;
 • Baanhuur voor niet leden is de komende tijd niet mogelijk.
 • Het gebruik van de scoreborden is niet toegestaan. Deze zijn daarom niet geplaatst;
 • Na afloop van de tennispartij graag direct het sportpark verlaten.

JEUGD

Trainen bij Approach

 • Ouders zetten de kinderen af bij de ingang of op de parkeerplaats, en de trainer haalt de kinderen daar op;
 • Ouders en bezoekers zijn helaas voorlopig nog niet welkom op de accommodatie, dus Kiss&Ride;
 • Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximaal aantal leerlingen per baan;
 • Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan;

 Vrij tennis

 • Vrij spelen voor de jeugd kan alleen tijdens de tijden dat Mike Luttikhuis aanwezig is. Mike is Corona toezichthouder van onze vereniging en als zodanig ook gemeld bij de Gemeente Oldenzaal. Bas Huijsmans is Corona Coördinator;
 • Jeugd tot en met 12 jaar mag alleen vrij spelen bij aanwezigheid van een toezichthouder van de vereniging. Voor deze groep geldt geen maximaal aantal spelers per baan;
 • Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag alleen vrij spelen bij aanwezigheid van een toezichthouder van de vereniging. Hierbij geldt een maximaal van 4 spelers per tennisbaan

SENIOREN

Trainen bij Approach

 • Tennisschool Approach heeft inmiddels al haar leerlingen per e-mail geïnformeerd over het lesprogramma;
 • De Trainer is leidend voor de organisatie;
 • De banen voor de trainingen zijn gereserveerd in het afhangsysteem;

Vrij tennis

 • Vrij spelen is alleen mogelijk nadat een baan is gereserveerd via de KNLTB app. (zie instructies hieronder);
 • Volwassenen kunnen alleen een baan reserveren voor enkelspel. Dubbelspel is alleen mogelijk met een partner uit hetzelfde huishouden, samenwonend onder één dak. Praktisch betekent dit dat aan één zijde van het net een koppel staat uit één huishouden, samenwonend onder één dak;
 • Voor een enkelspel is 45 minuten gereserveerd in het systeem en voor dubbel 60 minuten. We doen een beroep op iedereen om pas na het spelen weer een nieuwe reservering te maken, zodat u niet de baan te veel blokkeert voor andere leden. Kunt u onverhoopt toch niet komen, haal uw reservering dan uit het systeem en wees hierin solidair. We verwachten na een te lange winterpauze dat onze leden echt graag willen tennissen. Laten we dit maximaal faciliteren en ons coulant opstellen;
 • Ga niet eerder de baan op voordat de voorgaande partij is afgelopen en de spelers de baan hebben verlaten;
 • Geef geen high fives;
 • Wissel van baanhelft met de klok mee;
 • Doordraaien met wachtende spelers op de baan, of de baan ernaast is helaas niet toegestaan.

We hopen hiermee u de gelegenheid te bieden om eindelijk weer de rackets te gebruiken en onze prachtig park te bezoeken. We zijn met veel vrijwilligers druk geweest om alles gereed te  krijgen en u maximaal te faciliteren.

We denken inmiddels na om na 1 juni een vorm van interne competitie op te zetten zoals de FTO dit ook organiseert. We hopen u zo spoedig mogelijk te informeren.
 
Wees solidair, blijf gezond.
We wensen u veel tennisplezier.
 
 Met vriendelijke groet
Koen Groenewold
Voorzitter

 

OLTC Ready Coronaproof voor jeugd t/m 18 jaar

We hebben ons park volgens de richtlijnen van het RIVM en KNLTB 'Corona-proof' gemaakt. We hebben tevens goedkeuring van de Gemeente Oldenzaal om per 29 april te starten met de trainingen voor leeftijdsgroepen tot en met 18 jaar en het vrijspelen door jeugdleden in deze gelijke leeftijdsgroep. Dit uiteraard onder toezicht van Mike Luttikhuis met zijn eventuele collega-trainers. We zijn daarover erg verheugd en hopen dat onze jeugdleden (weer) met veel plezier op ons park kunnen trainen.

Verantwoordelijkheid
Binnen onze vereniging zijn de volgende personen aangewezen:

 • Mike Luttikhuis als Corona Toezichthouder;
 • Bas Huijsmans als Corona Coördinator.

Wanneer mag je tennissen?
De aanwezigheidstijden van Mike Luttikhuis zijn ook slechts de tijden dat de banen 4-7 bespeelbaar zijn voor trainingen van Tennisschool Approach of het vrij spelen door jeugdleden tot en met 18 jaar. Daarvoor is het afhangsysteem beschikbaar. OLTC Ready enthousiasmeert de gedachte van het kabinet om ook jongeren tot en met 18 jaar die geen lid zijn te laten sporten. Daarvoor stellen we ons park graag beschikbaar, met dien verstande dat we met slechts een beperkte capaciteit van 4 banen af moeten spreken dat eigen clubleden altijd voorrang hebben. We gaan er van uit dat dit in goede harmonie gaat, simpelweg omdat we ook lief tegen elkaar moeten zijn!

Buiten de aanwezigheidstijden van Mike Luttikhuis zullen de netten naar beneden worden gedraaid zodat spelen onmogelijk en tevens dus verboden is. Alle protocollen zijn goed zichtbaar op de banen en we hebben ontsmettingsmiddelen klaar staan, maak hier dus ook gebruik van!
 
Openingstijden tennisbanen
Aanwezigheid Approach (Mike Luttikhuis en eventuele assistenten):

 • Maandag 15:00 - 19:30
 • Dinsdag 15:00 - 19:30
 • Woensdag 15:00 - 19:15
 • Donderdag 15:00 - 19:05
 • Vrijdag 15:00 - 18:00

We rekenen op ieders solidariteit om het Coronavirus te beheersen en de volksgezondheid prioriteit te geven. Zodra wij meer informatie hebben over verdere beperking van de maatregelen laten we u dat zo spoedig mogelijk weten.

Dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Koen Groenewold
Voorzitter

Regels omtrent tennis & Coronavirus

Heel Nederland en ook de sportwereld is nog steeds in de greep van het Coronavirus. We houden ons aan de regels en zien dat het effect heeft. Om grip te houden op de verspreiding van het virus en de belasting van de zorg worden de meeste maatregelen verlengd en een aantal versoepeld. Daar houden wij ons als OLTC Ready ook aan. Gezondheid staat voorop. Dat sporten en bewegen gezond is weten we, zowel fysiek als mentaal. Dat hebben we juist nodig in deze tijd.

Junioren
Het is dus positief nieuws dat de jeugd t/m 18 jaar weer buiten mag sporten vanaf 29 april, daar zijn we blij mee. Bij het sporten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar blijft de 1.5 meter afstand van toepassing, voor jeugd t/m 12 jaar niet. Voor onze jeugdleden t/m 18 jaar betekent dit concreet dat zij onder begeleiding op ons park mogen tennissen.Vanaf 29 april worden de banen alleen voor deze groep geopend en mogen deze junioren onder begeleiding van onze clubtrainer tennissen. Als junioren zich aan hebben gemeld voor de training van Approach dan zullen zij hier over worden bericht. Andere junioren die vrij wensen te trainen mogen dit slechts doen als Mike Luttikhuis als clubtrainer aanwezig is op het park. De tijden van zijn aanwezigheid zijn op het park en op onze website zichtbaar.

Senioren
Voor senioren geldt dus helaas nog dat tennissen en trainen niet mogelijk is. We zullen ons park ‘Ready’ maken voor de jeugd t/m 18 jaar.Wij willen u uitdrukkelijk wijzen op het feit dat we ook met de gemeente afspraken hebben over handhaving. Er zullen controles worden uitgevoerd en bij overtreding van de regels kan de club per overtreding een boete krijgen die kan oplopen tot EUR 4.000,=. Wij willen de senioren dan ook uitdrukkelijk vragen ons park niet te bezoeken. Wees solidair. Niet alleen ter voorkoming van een boete maar juist ook om samen te helpen dit virus te bestrijden. In geval van overtreding sluiten wij niet uit dat we boetes gaan verhalen op de overtreder. We hebben met Mike Luttikhuis afgesproken, dat hij op de momenten dat hij op het park is de autoriteit heeft om diegenen die niet conform bovenstaande richtlijnen handelen hierop aan te spreken.

Training Approach
Tennisschool Approach heeft aan heer leerlingen het volgende bericht gestuurd: Zoals jullie afgelopen dinsdag hebben gehoord mogen we in beperkte vorm weer gaan trainen. Uiteraard zijn we daar hartstikke blij mee en we willen dit dan ook meteen vanaf woensdag 29 april gaan doen. Om dit goed te laten verlopen moeten we ons natuurlijk wel aan de aangegeven richtlijnen houden. Dat betekent dat we alleen mogen trainen met jeugd t/m 18 jaar. Diegenen van jullie die onder deze leeftijdsgroep vallen kunnen vanaf woensdag 29 april a.s. weer op de aangegeven trainingstijden op het park trainen. Deze (aangepaste) trainingstijden worden jullie per mail gestuurd. De aangepaste lesdata volgt later. Wel kunnen we jullie nu al mededelen, dat we in de meivakantie, en dus ook op 5 mei, gewoon training geven. Ouders vragen we om conform de richtlijnen, welke door de regering uitgevaardigd zijn, hun kinderen op de parkeerplaats af te zetten en niet op het tennispark te wachten. Uiteraard zullen we als trainers de 1,5 meter-regel streng in de gaten houden. Daarnaast vragen we aan degenen onder jullie die verkouden zijn of zich niet lekker voelen om NIET naar de training te komen. Voor verdere vragen kun je bellen of appen met Mike Luttikhuis via 06-57573633.

Competitie
De verlengde maatregelen tot 20 mei en de uitspraken van Rutte met betrekking tot langzaam versoepelen hebben gevolgen voor de competitie. De competitie is een van de hoogtepunten van het tennisseizoen voor onze leden en voor ons als vereniging, want het clubleven bloeit daardoor op. Daarnaast is het belangrijk voor onze sociale contacten en uiteraard ook als bron van inkomsten voor de vereniging. Maar ook hier geldt, we moeten de regels in acht nemen en ook de KNLTB volgen. De KNLTB heeft inmiddels besloten dat de voorjaarscompetitie in zijn geheel wordt verplaatst na 1 september.

Toernooien
Het verlengen van de maatregelen en het gefaseerd weer gaan tennissen heeft ook invloed op de toernooien. Vooralsnog is door de KNLTB besloten om alle toernooien t/m 14 juni te annuleren. Wij weten dus nog niet of het Jumbo Kuipers Boeskool Open toernooi doorgang kan vinden en wij zullen hier over berichten zodra we meer weten. Kleedkamers en Clubhuis Onze kleedkamers en het clubgebouw blijven tot nader order gesloten. In geval van nood heeft Mike Luttikhuis een sleutel van het clubhuis.

Onderhoud
In de voorbereiding op het seizoen voorafgaande aan de Corona Crisis is het team van Frank Oude Nijhuis druk geweest om het park zoveel mogelijk speelklaar te krijgen. Daar zijn we hem en zijn team erg dankbaar voor. Ook tijdens de komende periode zal met inachtneming van de regels het park door een beperkt team worden onderhouden om verdere schade aan banen te voorkomen.

Contributie
We vragen u met klem solidair te zijn en uw contributie te voldoen. Het bestuur doet er alles aan om alle niet noodzakelijke uitgaven op te schorten, echter lopen een aantal kosten echt door en daar hebben we uw onvoorwaardelijk commitment voor nodig.

Tot slot
Ik reken op uw medewerking. Geef onze kinderen de juiste instructies, wees geduldig om als senior het park tot nader order niet te bezoeken, wees solidair en betaal uw contributie, maar vooral blijf gezond. We wensen u veel sterkte in uw privé- en werkomgeving deze crisis het hoofd te bieden. Samen zijn we sterk.

Met sportieve groet,

Koen Groenewold
Voorzitter O.L.T.C. Ready

Gevolgen coronavirus voor tennis!

Gevolgen coronavirus voor tennis in Nederland
Het kabinet heeft op zondag 15 maart verregaande maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Ook tennisverenigingen moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen zijn per direct ingegaan en gelden tot en met 6 april. Op onze website lees je meer informatie en houden we je op de hoogte van de meest actuele situatie. -> Lees meer 

KNLTB Voorjaarscompetitie uitgesteld tot begin mei
De maatregelen hebben gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie. Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop. De afgelopen dagen heeft de KNLTB daarom alle mogelijke scenario's en bijbehorende consequenties in kaart gebracht en een besluit genomen over de verdere uitvoering van de competitie. De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei.

Op dit moment ligt het verenigingsleven stil en kunnen we nog niet voorzien tot wanneer de maatregelen omtrent het coronavirus aanhouden. Het voorlopig opschuiven van de startdatum van de competities naar begin mei is daarom het best mogelijke scenario. Op deze manier kunnen we voor de zomervakantie een volledige competitie afspelen en wordt verenigingen en spelers voldoende ruimte geboden om zich voor te kunnen bereiden.

Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar zijn of dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Planning KNLTB Voorjaarscompetitie
De KNLTB Voorjaarscompetitie voor senioren en junioren start in mei met de eerste speeldagen in het weekend van 9 en 10 mei. Concreet houdt dit in dat speelronde 1, 2, 3 en 4 worden uitgesteld en worden gespeeld na speelronde 5, 6 en 7. Er wordt dus gespeeld in zeven opeenvolgende weken. Zodra vanuit het RIVM en NOC*NSF groen licht wordt gegeven voor het hervatten van de wedstrijden, informeren wij je hierover en passen wij de speeldata zo snel mogelijk aan op MijnKNLTB.

Wat betekent dit voor het toernooiseizoen?
De maatregelen hebben ook gevolgen voor het toernooiseizoen. Alle toernooien tot en met 6 april zijn geannuleerd. Daarnaast heeft het verschuiven van de Voorjaarscompetitie ook effect op toernooien. Normaal gesproken zijn er veel spelers die na de Voorjaarscompetitie toernooien gaan spelen. Mocht het mogelijk zijn om in mei te starten met de competitie dan kan dit consequenties hebben voor de toernooien die in mei en juni georganiseerd worden. Zodra de KNLTB hier een besluit over heeft genomen zullen we je hierover informeren. 

Meestgestelde vragen
We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen oproept. Klik hier voor de meestgestelde vragen en antwoorden én aanvullende informatie over de Voorjaarscompetitie en toernooien. Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief en de informatie op onze website nog vragen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  -> Check de vragen!

Update Tennis en coronavirus

Het kabinet heeft gisteren verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus afgekondigd. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen zijn per direct ingegaan en gelden t/m 6 april.

De KNLTB roept daarom alle verenigingen op om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen en padellen. Ze adviseren tennisscholen en commerciële tennis- en padelcentra ook gevolg te geven aan deze oproep. In navolging hiervan gaan ook de trainingen van de KNLTB op het NTC in Amstelveen niet door en is het NTC gesloten. 

Competitie en toernooien
De maatregelen houden concreet in dat de volgende activiteiten niet doorgaan:

 • De speeldagen van de Kia Tenniskids competitie (Rode, Oranje en Groene competitie) op 22 en/of 29 maart en 5 april
 • De eerste 2 speeldagen van de KNLTB Voorjaarscompetitie in de regio Zeeland op 28 maart en 4 april
 • Padel Triple Double Competitie op 29 maart en 5 april
 • De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april 
 • Open Toernooien en Junioren Tour Toernooien 

De maatregelen hebben dus ook gevolgen voor de start van voorjaarscompetitie, de Tenniskids- en padelcompetitie. We zullen ons de komende dagen beraden over de verdere uitvoering hiervan. We informeren je hierover zodra er meer duidelijkheid is.

Verenigingsbijeenkomsten en trainingen
De maatregelen betekenen ook dat alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten dienen te worden afgelast.  

Zondag 29 maart Ouder-Kind Jeugd toernooi

Op zondag 29 maart a.s. organiseren wij volgens traditie, als start van het O.L.T.C. Ready buitenseizoen, ons Ouder-Kind Jeugd toernooi. Het toernooi start om 13.00 uur (wedstrijden vanaf 13:30).
Geef je snel op met je vader, moeder, oma, opa, oom, tante, buurtman of buurvrouw. En mocht je geen partner hebben, geef je dan alsnog op, dan zorgen wij voor een leuke 'ouder'! Mocht je nou niet mee willen of kunnen doen, dan ben je nog steeds van harte welkom om even te komen kijken tijdens deze gezellige middag. Je kunt er tevens je tennispasje ophalen, mocht je dat nog niet hebben gedaan.

Geef je op door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze mail hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

 • Naam kind;
 • Naam medespeler;
 • Leeftijd kind;
 • categorie; rood/oranje/groen/geel
 • Graag zorgen voor een partner: ja/nee

Graag aanmelden voor woensdag 25 maart a.s.

Met sportieve groet,
Jeugdcommissie OLTC Ready.

Ready kinderfeest 2019

beste tennisTOPpers en ouders,

Evenals vorig jaar houden we dit jaar geen tenniskamp voor de 8 t/m 12 jarigen in september in verband met overlap met de najaarscompetitie op zondag. (Voor volgend jaar willen we bekijken of we het kamp kunnen houden tegen het einde van de zomervakantie of direct aan het begin van het nieuwe schooljaar, zodat het niet samenvalt met de competitie.)

Wel hebben we wederom besloten er een VET JUNIOREN KINDER TENNISFEEST van de maken.

WANNEER:      zaterdag 28 september 2019
TIJD:                 14:00 - 22:00 uur
KLEDING:        tenniskleding apart meenemen, je racket en een zaklantaarn
AANMELDING: Voor 22 september

Zie bijgaand de folder met details van het activiteiten programma. 

Dit wordt een activiteit waar je als kind bij moet zijn geweest, dus geef je snel op!

kinderfeest 2019

Programma Broekhuis Peugeot ITF World Tennis Tour

Alle voorbereidingen voor de Broekhuis Peugeot ITF World Tennis Tour zijn in volle gang zodat u straks kunt genieten van toptennis op het schitterende park. Tijdens dit toernooi worden er ook verschillende side-events georganiseerd. Voor een overzicht van deze side-events en de belangrijkste data van het toernooi verwijzen we je door naar het volgende programma:

Lees meer

Slotfeest jeugdcompetitie

Na afloop van de competitie is er één groot feest voor alle jeugdleden. Geniet van een heerlijke barbecue, de klim-glij wand, juich mee tijdens de huldiging van de kampioenen en doe mee met de loterij! Speel je competitie uit op 2 juni kom dan met je team als je klaar bent terug naar het park van Ready en maak er samen een leuk feestje van. Deelname is gratis! Aanvang 16:00 uur. (Aanvang loterij 18:00).

OUD-KIND JEUGDTOERNOOI | 31 MAART

Op zondag 31 maart a.s. organiseren wij volgens een mooie traditie, als start van het buitenseizoen, ons

OUD-KIND JEUGDTOERNOOI.
13.00 uur start toernooi
OLTC READY

Geef je snel op met je vader, moeder, opa, oma, oom, tante, buurman of buurvrouw. Mocht je geen tennispartner hebben, geef je dan alsnog op want dan zorgen wij voor een leuke "ouder"!
Als je niet mee wilt of kunt doen met het toernooi ben je nog steeds van harte welkom om even te komen kijken tijdens deze middag en tegelijk je tennispasje op te halen. Het wordt een gezellige middag!

Aanmelden
Voor een goede indeling hebben we een paar gegevens van jullie nodig, namelijk:
- Naam kind
- naam medespeler
- leeftijd kind
- Categorie (Rood / Oranje / Groen / Geel ) (aangeven wat van toepassing is)
- Graag zorgen voor een partner (Ja/Nee) (aangeven wat van toepassing is)

Geef je op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden vóór vrijdag 29 maart a.s.
Geef je snel op en doe gezellig mee!
Wij hopen je te zien op zondag 31 maart a.s.

Laatste 10 toegevoegde foto's

met dank aan onze sponsoren

 • Kock en van Benthem
 • Cést Ciel sponsor van OLTC Ready
 • letterpret
 • BrusseMasselink logo
 • logo
 • Heerze Nieland
 • Wilmersberg
 • shelter storage
 • Co Ondernemers website 01
 • Siers Groep Logo Ready
 • logo raedthuys RGB
 • Dierenziekenhuis Oldenzaal - sponsor van OLTC Ready
 • Atelier SasNzo
 • Multimate

Oldenzaalse Lawn Tennis Club Ready

Haerstraat 145
7573 PA  Oldenzaal
Telefoon: 0541-513038
Secretariaat: secretariaat@oltcready.nl
 
 

CLUBSPONSOR:      JEUGDSPONSOR:
Siers Groep is hoofdsponsor van OLTC Ready Rabobank